Startsida


Om företaget


Vävstolsautomatik


Vibrationsskydd


Bakljusrengörare


Avvibrerade stödhandtag


Kontakt

Bakljusrengörare
Bakljusrengörare för tunga fordon

Produkten består av två specialdesignade dysor i rostfritt, som monteras över bakljuset på fordonet. De monteras med hjälp av specialfästen som medföljer.

Bakljusrengöraren blåser bort snö och slask samt annan blöt smuts från baklyktglasen till ca. 80 %, så att bakomvarande trafik ser bakljusen på det tunga fordonet och blir uppmärksam på vad fordonet gör för manöver, om det t ex bromsar eller svänger.

Bakljusrengöraren arbetar helt automatiskt då den är påslagen. Styrenheten kopplas till fordonets elsystem och tryckluftsuttag. På styrenheten finns två valmöjligheter, en hög respektive en låg blåstid. Den höga gör att det blåser ca. 2 sek var 2½ minut. Den låga gör att det blåser ca. 2 sek var 5:e minut. Bakljusrengöraren blåser med det tryck som fordonet avger, över 6 bar.

Insikter

I stora delar av vårt land kan klimatet skifta med våta vägar och snö, båda väglagen åstadkommer problem med dålig bakljusbelysning. Det skapar problem för många, inte minst för bakomvarande trafik samt för ägare av tunga fordon och deras chaufförer, som dagligen trafikerar våra vägar.

Inom branschen är man väl medveten om att något måste göras för att förbättra trafiksäkerheten och förarnas situation. Det är egentligen lika mycket en arbetsmiljöfråga för föraren som en ansvarsfråga för åkeriägaren.

Branschen har diskuterat problemet, och nu finns lösningen, bakljusrengöraren, som förbättrar trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Lösningen

Under en längre tid har försök gjorts med bakljusrengörare på olika typer av fordon t ex plogbilar, fjärrtransporter och timmerbilar. Vi har kommit fram till att det behövs både hög och låg intensitet på bakljusrengörarens blåstider för optimal rengöring beroende på väglag.

Fördelar med bakljusrengöring

* Bättre arbetsmiljö och trygghet för föraren
* Förbättrat anseende för yrkestrafiken
* Trafiksäkerheten ökar, minskade påkörningar
* Helautomatisk
* Fungerar med diodlampor
* Beprövad och miljövänlig teknik (inga kemikalier)

Bakljus1 pdf

Systemet består av

1 st. styrenhet med hög och låg intensitet
2 st. dysor i rostfritt med fästen (finns i längder 32, 45 och 49cm)
1 st. överströmningsventil som stänger vid 6 bar
1 st. monteringssats bestående av luftslangar och kopplingar

Bakljus2 pdf

Bakljus bildspel (Powerpoint)